O KvanTře I.

O KvanTře I.

"...uvědomil jsem si podstatu toho, co na KvanTře zažíváme: Průběh semináře nás vede do uvolnění a především do energie čisté Lásky. Lásky, která vše a všechny spojuje. Na semináři se postupně vytváří pocit důvěry, skutečné vědomé důvěry v existenci této Lásky. Spojením uvolnění a ponoření se do své láskyplné energie dochází nejen k léčení každého z nás zúčastněných, ale postupně dochází i poznání, že vše je složeno skutečně z jedné láskyplné podstaty. S důvěrou v tuto podstatu se nám otvírají dveře k úžasným poznáním sebe i všeho, co nás obklopuje...“

“... a současně s tím stoupáme k vyšším hladinám vědomí, kde to, nad čím mysl žasne, je přirozeností... ...a mně je velkou ctí, že máme příležitost toto spolu na seminářích prožívat..."