Přínosy KvanTry

Co kurz účastníkům přinese?

„Zažíváme nevšední věci. Pro vědomé štěstí. Všedního dne.“

Výčet konkrétních přínosů pro každodenní život každého z nás:

 1. Léčení
 2. Přínosy pro osobní život: vyrovnanější, svobodnější mysl, vnímání hlasu svého srdce
 3. Stav hojnosti, láskyplnosti, sebevědomí…
 4. Přínos semináře pro partnerský vztah a mezilidské vztahy
 5. Přínos skrze propojení tantrického umění a vědomou prací s energií prostřednictvím tzv. kvantové metody
 6. Přínos intuice, nacítění vědomí zodpovědnosti a pokory (cesty srdce)
 7. KvanTra spolupracuje s vědci a praktiky/odborníky – přínos pro účastníka
 8. Hravý průběh semináře – KvanTry se může účastnit každý. Bez jakýchkoliv zkušeností
 9. Přínos pro účastníka skrze osobní přístup
 10. Hloubka a párová tantra, intimita

Pojďme se podívat na jednotlivé body, na to, čím nám může být KvanTra užitečná každý všední den:

Skrze uvolnění a vnitřní klid se dostaneme blíže k sobě, své sebehodnotě, ke svému srdci, do vyšších hladin vědomí, kde vnímáme také své energetické pole i vesmírné energie. Vědomě s nimi pracujeme a skrze to dochází k léčení. Samotný stav je ozdravný a při vědomé práci s vnitřní energií dochází k rozpouštění fyzických i emočních bloků. Léčení nemocí fyzického těla i emočních bloků a současně jsme schopni vnímat a uvědomit si jistou jejich provázanost.

Není tak lehké a nebylo by zodpovědné vyjádřit jednou větou efekt semináře, protože hluboké uvolnění, vnitřní klid a stav ve vyšších hladinách vědomí přináší s sebou více pozitivních přínosů do života každého z nás, že je dobré se o tom pobavit zodpovědně trochu podrobněji:

 

1.) Léčení:

 • Uvolnění, hluboký vnitřní klid – velmi příjemný stav, kdy je člověk v kontaktu sám se sebou, uvědomuje si svoji hodnotu = vědomí sebehodnoty.
 • Uvolnění a vnitřní klid nám prostřednictvím speciálních meditací a kvantrických cvičení postupně umožňují vstupovat do vyšších hladin vědomí. Tento stav, který např. Dr. Kinslow nazývá čisté uvědomění, je sám o sobě velmi zdravý stav a je léčivý. Podobný stav jsem prožíval např. i při meditacích na Vipassaně. A např. metoda kvantového unášení hovoří o tom, že léčitel sebe uvede do stavu čistého uvědomění a tento stav se přenese na klienta, kterým je tím léčen také.
 • Další a důležitou fází je, že v tomto stavu pracujeme vědomě. S kolegy asistenty přímo pracujeme s účastníky – provádíme na vyžádání léčení nemocí či mentálních emočních bloků, chcete-li omezujících návyků, či vzorců chování. Učíme účastníky v praxi nejefektivnější metody léčení. Těchto metod je skutečně velká škála, včetně rekonektivního širokospektrálního léčení, energetického léčení a hlavně také vědomého léčení, kdy klienty učíme vědomému postupu sebeléčení. Provázíme klienta, aby se kontaktoval s podstatou své nemoci či mentálního problému, pochopil, jaký to má význam v jeho životě a skrze toto vědomé pochopení dochází takřka k okamžitému léčení problému. Rozeznáváme kupříkladu:

Energetické léčení

Rekonektivní léčení

Vědomé energetické léčení – nemoci a emoční bloky mají v životě nějaký význam, dary, které nás mají něco naučit a nemusí být dobré se jich přímo zbavit.

 

2.) Přínosy semináře pro osobní život:

Na pozadí je tantra. Každé tantrické cvičení vede k tomu, že se dostáváme do stavu, kdy jsme uvolnění, ve vnitřním klidu, více v kontaktu se svými pocity, sami se sebou, a také se svojí vnitřní energií a ve vyšším vědomí. V tomto stavu je mysl velmi vyrovnaná, koncentrovaná a stáváme se tak „pány naší mysli.“ Což je další z klíčů nebo jeden z klíčů k vědomému šťastnému životu. Tuším, že právě vědecké výzkumy dokládají, že 98% času se nacházíme ve stavu, kdy se ztotožňujeme s naší myslí, a mysl se stává naším pánem. Na semináři prožíváme ten stav, kdy jsme pozorovatelé naší mysli. Jsme pány naší mysli. A moudří lidé říkají, že původně to tak bylo: mysl byla nástrojem vědomí a byla použita tehdy, když to bylo potřeba: na plánování atd. Teď dochází k silnému ztotožnění s naší myslí, která nás často ovládá, a jsme zajatci jejích vzorců.

Nejsme jen tělo a mysl. Jsme Vědomím.

Pokud udržíme mysl v klidu a kontakt s láskou a teplem v srdci při zdolávání překážek, jakou je energetické ohýbání kovů, měnění chuti nápojů, sahání do ohně, při přechodu uhlíků nebo střepů, pak snadněji překonáme jakoukoliv jinou životní překážku, jako výpověď v práci, rozchod partnerů, bouračku… Odměnou je nám velká radost, jak jsme situaci zvládli.

Čili každé cvičení nás dostává více a více do stavu vyrovnané mysli, kdy se stáváme pány naší mysli.

To má významný přínos pro náš život: ať se nám v životě děje cokoliv nepříjemného, např. hádka, šéf v práci se na nás oboří, nebo např. bouračka, my jsme schopni nezaujatě tyto události pozorovat a sami se svobodně vědomě rozhodovat, jak na ně budeme či nebudeme reagovat. Mimochodem tento zmíněný princip je v souladu s Buddhovo učením Dhamma, prostřednictvím metody Vipassana, o jejíž účinnosti nepochybuji. Buddhu samotného dovedla ve 35 letech k úplnému osvobození… (od omezujících vzorců jeho mysli.)

 

3.) Stav hojnosti, láskyplnosti, sebevědomí

Dalším efektem je přirozeně vyplývající stav příjemné blaženosti, hojnosti, láskyplnosti a sebevědomí. Zesílený výrazně tím, že se tak děje v naladěném kolektivu. Sám o sobě zase velmi léčivý a naplňující. Učíme se také techniku, jak tento stav, energii tohoto stavu uložit a vyvolat ji kdykoliv později (alespoň částečný efekt, podle momentálního rozpoložení člověka, to bude mít.)

 

4.) Přínos semináře pro partnerský vztah a mezilidské vztahy

A tím volně přecházíme k významnému efektu mezilidských a partnerských vztahů. Např. jeden z velmi pokročilých účastníků, kterého si velmi vážím, zdůraznil, že náš kurz je přínosný pro partnerský vztah a mezilidské vztahy vůbec. Vychází to z toho, že jednou z podstat tantry je samozřejmě mezilidský, či chcete-li partnerský vztah. Dualita, muž a žena, tanec protikladů. To je velmi důležité: skrze partnera se v podstatě dostáváme k jednotě. K lásce. To je podstata, proč si hledáme partnera. Byli jsme vyčleněni z Jednoty a jsme tu v dualitě jako muž a žena a skrze partnerství se také k jednotě můžeme dostat. Opět můžu uvést hmatatelný vědecký důkaz: síla lásky a partnerského vztahu může být taková, že skutečně až „hory přenáší.“ Jednou jsem po tantrickém milování, které vede člověka do stavu vyššího vědomí, kdy vnímáte energie, byl schopen ohnout těžkou železnou tyč skrze právě tu podstatu, že milování nás přibližuje Existenci, podstatě, vyššímu dobru, nekonečné lásce. Říkáme si také, jak vědomě pracovat se sexuální energií.

 

5.) Přínos skrze propojení tantrického umění a vědomou prací s energií prostřednictvím tzv. kvantové metody

A právě samotná tzv. kvantová metoda dokáže tyto zázraky, které se dějí díky dosažení vyšších hladin vědomí skrze vnitřní klid, také. Čili chci říci, že tantra vede k vyrovnané mysli, která nám umožní najít cestu k vědomému šťastnému životu, který může přerůst až v zázraky a kvantová metoda umí podobné věci. A když vezmeme svoji tantricky probuzenou vnitřní energii a vložíme ji do nosné energie „kvantové metody“, dostáváme netušený efekt. Několikanásobně silnější, než jedou či druhou metodou. Proto kvantová tantra.

 

6.) Přínos intuice, nacítění, vědomí zodpovědnosti a pokory (cesty srdce)

Výše uvedený efekt je tak silný, až můžeme říci, že další klíčová slova našeho semináře jsou srdce, pokora a zodpovědnost. Učíme se, aby vše, co si bude vědomě přát, bylo v souladu s přáním našeho srdce. V hluboké pokoře a zodpovědnosti. Nedílnou součástí vědomého konání je i zodpovědnost nad našimi činy. Uvažme, když se na semináři budeme učit dosáhnout stavů tak vyrovnané mysli, že nás může provést dokonce i uhlíky, a dalšími životními překážkami, tak je nezbytné s těmito energiemi zacházet zodpovědně a s pokorou v souladu s naším osobním příběhem. Příběhem, který je vnímán naším srdcem.

 

7.) KvanTra spolupracuje s vědci a odborníky

Dalším významným aspektem semináře je spolupráce s odborníky a vědci kvantové fyziky. Zajímalo mě vědecké vysvětlení jevů, které na KvanTře osobně prožíváme, a proto jsem navázal kontakt s kvantovými fyziky. Společně se snažíme najít propojení a vysvětlení jevů, které zažíváme na semináři. Baví mě hledat propojení a vědecké vysvětlení toho, co již prakticky prožívám. Je to dlouhá a dobrodružná cesta, podobná odkrývání tajuplné mozaiky. S tím, na co jsme společně přišli, vás na semináři také seznámím.

 

8.) Hravý průběh semináře – KvanTry se může účastnit každý. Bez jakýchkoliv zkušeností

Další příjemnou věcí je, že KvanTra je pro každého. Tady to může vypadat složitě, jak jsem to popsal, ale skutečnost je jednoduchá. I když na kurz přijde naprosto běžný člověk, který nevěří tomu, co jsem říkal, nemá žádnou předchozí zkušenost, odnese si ze semináře pro běžný život velmi užitečné věci. Co víc, na semináři dokonce absolventi říkají oblíbený fakt: „Na našich kurzech není umění energii cítit. Na našich kurzech je umění energii necítit.“

 

9.) Přínos pro účastníka skrze osobní přístup

Neváhejte nás oslovit, je nás tu s kolegy asistenty téměř deset, rádi se vám budeme osobně věnovat.

 

10.) Hloubka a párová tantra

Tantra je velmi zaměřená na partnerský život. Já osobně mám párovou tantru nejradši, protože díky ní se člověk může dostat nejhlouběji. Vůbec to neznamená, že by člověk musel přijít v páru. Jeden se to naučí, doma to zkusí, a příště můžete přijít spolu.

Shrnutí a intimita

Čili celý seminář je zaměřen tak, aby měl co největší efekt pro každodenní život. Pro náš vědomý šťastný život. Konkrétně jste více sebevědomí, nepodléháte stresu, jste v životě svobodnější, vědomi si svých omezujících návyků, o kterých jste dříve nevěděli a pracujete na zvědomění dalších. Uvolnění, více ve vnitřním klidu, v kontaktu sami se sebou. To je také velmi přínosné pro mezilidské vztahy, partnerský život. V neposlední řadě si také rozvinete intuici, naciťování se, vzájemné porozumění. Samozřejmě i zlepšení intimního života. I když při cvičeních jsme oblečení, tak se učíme aspekty vědomého tantrického doteku, základy masážních technik, základy práce se sexuální energií…

…a hlouběji se vydáme na dlouho očekávaném semináři KvanTra II