Odpovědí je láska

Umění vědomého bytí / tomasovo  / Odpovědí je láska

Odpovědí je láska

Čím více jsme si vědomi, co se v naší mysli odehrává, tím více jsme schopni ji používat tak, jak potřebujeme my.

Když o tomto nevíme, jsme s naší myslí do značné míry ztotožněni. Taková mysl generuje sama o sobě většinou mnohem více negativních myšlenek, než pozitivních. A takový je pak i náš život.

Jak se stát pánem mysli?

Na to je samozřejmě velké množství cest. (Jedna z nich i na našich kurzech.) Obecně platí princip, že čím více jsi si vědom svých myšlenek, společně s tím také získáváš praxi, jak mysl uvolňovat, používat tehdy, když ty chceš a ne kdy chce ona. Čím více je ve tvé mysli jasno a klidno, s tím přichází nejen zajímavý, ale zásadní bonus:

Co je velkým bonusem osobního rozvoje?

Skrze klidnou mysl získáváš větší prostor, aby do srdce proudily dary náruče Boží a také života (jednotně to nazývám proud života), jehož důsledkem jsou také pozitivní synchronicity, po kterých většina z nás tak touží (partner, harmonické vztahy, zdraví, štěstí, hojnost).

Srdce se tak naplňuje, je tam svoboda, klid, jemnost, HARMONIE a nakonec nejvyšší stupeň harmonie: LÁSKA.

A další krásný bonus:

Čím více oblast srdce prožívá tuto blaženost, tím více se otevírá prostor – mysl je přímo motivována srdcem – pro větší klid mysli. Tím více opět skrze čistší uvolněnější mysl proudí do srdce více toho, co nám Existence a Život  ve své štědrosti nadělují na cestě, která nám byla jimi připravena. Jsou o hodně „inteligentnější“ než my, takže po té cestě kráčet SE HODNĚ VYPLATÍ. Blaženost.

Celé to, co jsem dosud popsal, funguje také samozřejmě i naopak: ze srdce do mysli:

Máš-li otevřené srdce a v mysli rušno, stačí málo a mysli se vyplatí okamžiků „příjemného“ blaha kolem srdce si všímat a doslova ho „nekazit“ svojí nevědomostí. Blaho u srdce podporuje mysl, ta se zklidňuje a to zpětně více otevírá – naplňuje srdce blažeností.

Tím to nekončí:

Tato otevřenost mysli a srdce a jejich propojenost a harmonie je výborný základ, ke kterému se pak přidávají další části našeho hmotného i nehmotných těl. Je to nádherná cesta poznávání života, vnitřní čistoty, z ní vyplývajcí Pravdy, kterou cítíš, vede Tě a mnohem snáze se Ti pak i rozhoduje atd…

Jaká ještě může být odměna:

Nedozírná. Nepopsatelná. Skrze svojí narůstající čistotu a sounáležitost se sebou, svojí celistvostí, tj. Pravdou, žiješ vědomé štěstí a schopnosti, o kterých se ani nesní.

Například:

Tolik opěvované „hranice“ a jejich trénink už zdaleka nejsou tak potřeba, pokud vůbec. Jsi součástí a oplýváš takovou moudrostí, že když se na tebe někdo oboří (ať už jakkoliv), jsi schopný vidět, že jeho čin vychází z jeho vnitřního neštěstí. Dokonce jsi schopný vidět i z jakého. Odtud už je jen krůček mu odpovědět v LÁSCE tak, že se ho Tvá odpvěď tak dotkne, tak jej dojme, že z oboření je dojetí, přátelství, spolutvorba. Žádné hranice. Žádný boj.

Je Ti k dispozici takový nadhled, moudrost, klid, že význam krásných slov, které známe, ale přiznejme si, málo víme, co opravdu znamenají: láska, celistvost, naplnění, být sám sebou, že VÝZNAM TĚCHTO SLOV PROŽÍVÁME. Nádherná odměna. LÁSKA.

Jsem rád, že tento výrok: ODPOVĚDÍ JE LÁSKA, kdysi řekl Einstein a jsem vděčný, že jsem k němu postupně dospěl poznáváním života, jaká skutečnost se za ním skrývá.

A také jsem rád, že tato nádherná cesta lásky, která je tu nastíněná, je cesta nejen mého osobního příběhu, ale i vás, na našich kurzech.

S láskou

Tom

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.