Vědomí nám umožňuje vystoupit z bubliny našich představ

Umění vědomého bytí / tomasovo  /  Vědomí nám umožňuje vystoupit z bubliny našich představ

 Vědomí nám umožňuje vystoupit z bubliny našich představ

 

Naše zkušenost za život, i když je pestrá, má své limity. Každý z nás má svojí zkušenost a vnímá život a svět jinak.

 
Příklad: na kurzu je třicet lidí. Každý z vás mě vnímá jinak. A já sebe taky. Máme 31 různých obrazů mě. A ani jeden není skutečný.
 
To je jeden příklad za mnohé. Naše životní zkušenost nám tedy vytváří jakýsi obraz, model reality. Který není moc rozsáhlý. Je ohraničený limity našich zkušeností.
 

To, co rozšiřuje naše zkušenosti je právě rostoucí vědomí: UMOŽŇUJE NÁM VYSTOUPIT Z BUBLINY NAŠEHO MODELU (naší představy o realitě) A ZJISTIT, ŽE REALITA VYPADÁ JINAK:

🍀  JE MNOHEM PESTŘEJŠÍ
🍀  JE MNOHEM PĚKNĚJŠÍ, NEŽ BUBLINA NÁŠEHO MODELU
 
A to je jeden z mnoha prožitků a zkušeností, které si z našich kurzů odnášíš do každodenního života, který Ti bude více chutnat:
 
Stáváš se celistvějším lepším člověkem. Život je naplněnější, snáze plyne, je šťastnější, skutečnější. Ty klidnější a cítíš se dobře. Méně toho potřebuješ. Více dostáváš.
 
🍀  Říkám tomu pokora v praxi. Díky ní se dějí synchronicity. 🍀

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.