Blog

Co je to vlastně OSVÍCENÍ? Jak se jím člověk „stane“ ? A jak s ním souvisí PRAVDA O UTRPENÍ? Jak s tím souvisí naše „JÁ“ a co to vlastně je?

        Co je to vlastně OSVÍCENÍ? Jak se jím člověk "stane" ? A jak s ním souvisí PRAVDA O UTRPENÍ? Jak s tím souvisí naše "JÁ" a co to vlastně je?   Několik našich příspěvků se zde věnuje tomuto tématu. Vždy z jiného úhlu pohledu. Nyní jeden velmi praktický:   Věčnost každému z nás stále posílá proud Blaženosti - nazývám jej proud života - který můžeme následovat a vnímám jej jako takový "ideální osobní příběh".   Můžeme říci, že "potíž" nastává v okamžiku, když se tento proud střetne s naším JÁ - představou o nás samotných, o našem životě, které je z části tvořeno egem.   Typický příklad ze života:   Věčnost nám skrze intuici řekne, že náš partnerský vztah se již naplnil a že je čas jít dál. To se ale našemu JÁ nemusí...

LÁSKA & TRÁPENÍ aneb PROČ CESTA K BLAŽENOSTI BOLÍ?

  LÁSKA & TRÁPENÍ aneb PROČ CESTA K BLAŽENOSTI BOLÍ? ♦  Láska a trápení - proč nás provází životem jakoby šly ruku v ruce? ♦  Jaká je pravda o utrpení a můžeme žít bez něj? ♦  Je řešením tady a teď? ♦  A hlavně, jak to všechno žít v praxi?   Většina z nás zná všechny ty poučky o přítomném okamžiku, tady a teď, o oproštění se od formy, žít v lásce, vnímat srdcem atd...

 Vědomí nám umožňuje vystoupit z bubliny našich představ

  Naše zkušenost za život, i když je pestrá, má své limity. Každý z nás má svojí zkušenost a vnímá život a svět jinak.   Příklad: na kurzu je třicet lidí. Každý z vás mě vnímá jinak. A já sebe taky. Máme 31 různých obrazů mě. A ani jeden není skutečný.   To je jeden příklad za mnohé. Naše životní zkušenost nám tedy vytváří jakýsi obraz, model reality. Který není moc rozsáhlý. Je ohraničený limity našich zkušeností.   To, co rozšiřuje naše zkušenosti je právě rostoucí vědomí: UMOŽŇUJE NÁM VYSTOUPIT Z BUBLINY NAŠEHO MODELU (naší představy o realitě) A ZJISTIT, ŽE REALITA VYPADÁ JINAK:   JE MNOHEM PESTŘEJŠÍ   JE MNOHEM PĚKNĚJŠÍ, NEŽ BUBLINA NÁŠEHO MODELU   A to je jeden z mnoha prožitků a zkušeností, které si z našich kurzů odnášíš do každodenního života, který...

 MILUJI SE 

 MILUJI SE Tak, jak vnímáme sebe, tak nás vnímají ostatní a dokonce i Život sám.Tak jak vnímáme ostatní, vnímáme jednotlivé části sebe.V okamžiku, kdy v každém člověku i situaci Anděla uvidíš, pak jsi připravený žít nádherný naplněný život.V okamžiku, kdy v sobě Anděla uvidíš, tak Tě uvidí ostatní i sám Život.To je jedno z velmi praktických pojetí Jednoty v každodenním životě.V nádherném workshopu, který je součástí našich kurzů - velmi oblíbený - máš možnost se té krásy dotknout. Tvé krásy dotknout. ...

NEVŠEDNÍ ÚVAHA O VŠEDNÍM SMYSLU ŽIVOTA

NEVŠEDNÍ ÚVAHA O VŠEDNÍM SMYSLU ŽIVOTA Život v nekonečném rozsahu Existence žádný smysl nemá. A přesto má smysl nekonečný. Protože Existence v Tobě, člověku, prožívá jedinečnou část nekonečného příběhu.   Smysl života je jak pozorovat oblohu. Oblaka.   Plynou si ve větru.   Jaký smysl má existence oblaku?   Zhmotní se z páry, z „energie“, pluje svým životem a pak někdy zase zmizí. Zmizí ze smyslů, které detekují projevy ve hmotě. Ale nezanikne. Nikdy. Jaký má smysl existence oblaku? Žádný. Jaký má smysl existence oblaku? Možná z něj zaprší a dá rozkvést životu. Umožní ho. Úžasné.   Jaký má smysl existence oblaku? Žádný? Možná z něj ani nezaprší. Ale možná ho někdo pozoruje. A možná ho přitom napadne odpověď na otázku, na kterou lidi hledají odpověď odpradávna. Jakou má smysl existence oblaku? Žádnou? Nebo ohromující a nekonečnou,...

Odpovědí je láska

Čím více jsme si vědomi, co se v naší mysli odehrává, tím více jsme schopni ji používat tak, jak potřebujeme my. Když o tomto nevíme, jsme s naší myslí do značné míry ztotožněni. Taková mysl generuje sama o sobě většinou mnohem více negativních myšlenek, než pozitivních. A takový je pak i náš život. Jak se stát pánem mysli? Na to je samozřejmě velké množství cest. (Jedna z nich i na našich kurzech.) Obecně platí princip, že čím více jsi si vědom svých myšlenek, společně s tím také získáváš praxi, jak mysl uvolňovat, používat tehdy, když ty chceš a ne kdy chce ona. Čím více je ve tvé mysli jasno a klidno, s tím přichází nejen zajímavý, ale zásadní bonus: Co je velkým bonusem osobního rozvoje? Skrze klidnou mysl získáváš větší...

Příležitost pro lidstvo i Matku Zemi

Přátelé, všichni jsme teď ve velmi důležité době. Dostali jsme příležitost. Příležitost se zastavit. A uvidět možnost pro změnu. Náš poslední kurz - Dotek Jednoty - zapálil jednu z pochodní. Teď máme příležitost nést ji, aby hořela dál. A pomáhala zažehnout další jiskřičky uvědomění, lépe plamínky, nejlépe další pochodně uvědomění. Vy, co jste byli na kurzu, nejen že víte, o čem mluvím, ale jste tou pochodní. Vy, co jste nebyli, postupně se vám budeme snažit světlo pochodně nové naděje pro lidi předávat. Věřím, že mnozí z vás už jej v sobě také cítí. Náš kurz se odehrával v neopakovatelném čase, který sám o sobě i člověku nezasvěcenému napoví, že se odehrávalo něco velmi DŮLEŽITÉHO a ZÁSADNÍHO: Kdyby byl kurz o JEDINÝ DEN POZDĚJI, nemohl by se uskutečnit. Kdyby byl o den...

Pan Prof. Rak u nás na kurzu řekl řadu zajímavých věcí:

Jednou z nich bylo, čím je dána skutečná HOJNOST.   Pracovali jsme také tou dobou s Markétou na postupu, jak naučit dosáhnout svobody mysli, respektive jak mysl používat tak, jak potřebujeme: jako nástroj.   Tyto dvě věci, vypadající zdánlivě odlišně, se SPOJUJÍ a poskytují nám poměrně velké možnosti. Budeme se to učit a prožívat na Dvojce.   Pan prof. řekl: SKUTEČNÁ HOJNOST JE DÁNA MNOŽSTVÍM MOŽNOSTÍ, které máme. Uvedl zajímavý příklad:   Pokud jsem miliardář, můžu si pro snídani poslat tryskáč, sluhu… Pokud jsem běžný člověk, můžu si zajít do restaurace, vzít něco z lednice… Když jsem vězeň, budu rád, když mi přinesou vajíčka, nebo nic…   (Zde samozřejmě měl na mysli ne skutečný stav, ale možnosti, které vnímá tvá mysl. Styl, kterým uvažuješ.)   S Markétou jsme se propracovali do stavu, kdy mysl je ovládnutý nástroj. Popisoval...

Prof. Jan Rak z CERNU

Prožitkového večera, který proběhl 30.1.2020 v Praze, se zúčastnil také profesor kvantové fyziky z CERNU - Jan Rak.  „Moc se mi to líbilo, jsem nadšený“ Řekl pan profesor Rak v průběhu našeho kurzu. „Cítím se jako znovuzrozený. Dynamická meditace ve smyslu probouzení nebo vzbuzování těch nejvnitřnějších energií je opravdu krásný zážitek a cítím se jako znovuzrozený a jsem přesvědčený že se na podobné akci brzy uvidíme.“ Po úvodních prožitkových cvičení Umění vědomého Bytí, které nás vedou do splnění našich nejniternějších tužeb, být celistvý, sám sebou, což v praxi znamená být šťastný ať se venku děje cokoliv třeba i hrozného pan profesor řekl řadu nádherných srdečných myšlenek, jedna z nich je ta výše uvedená. Po našem úvodním programu následovala diskuse. Nebyla to diskuse obvyklá. Díky cvičením umění vědomého bytí, které předcházeli, jsme se všichni...

Se Světlem o životě

Proč žijeme? Proč je vše správně? Jaký může být smysl života? Hojnost? Odměna je za Světlo? Porovnávání se… Cesta Životem na Zemi… A nakonec i Ilumináti… Z hloubky sebe jsem se rozhodl: Teď si „DOVOLÍŠ BÝT.“ A začalo se dít nepopsatelné. A to jsem se zde pokusil popsat.   Nejprve to důležité, co nás čeká na konci. A pak si můžeš přečíst, jak k tomu postupně můžeš dojít...

Poděkování

Následující krásné poděkování nám poslal účastník kurzu jménem Pavel (na jeho přání nepublikujeme celé jméno). Tome děkuji, jsem ti vděčný za jeden z nejsilnějších zážitků mého života. Nejvíce se tomu blíží stav nejvyšší zamilovanosti, který jsem kdy pocítil. Kurz mě otevřel a vyčistil takovým způsobem, jak jsem to nikdy předtím nezažil. Nejhlubší zážitek jsem zažil až doma, po návratu. Ve stavu uvolnění v prostředí domova a bezčasového přítomného okamžiku jsem v modlitbě zažil stav čirého štěstí a bezpodmínečné lásky. Je to stav úplného naplnění a jistoty, že vše po čem jsem kdy toužil, už mám v Bohu. Ve spojení s Bohem už není potřeba nic více hledat, po ničem toužit a nikdy se už necítit prázdný. Uběhly tři dny a je to u mě stále a...

Vision Quest

I. Volání Chtěl jsem být už hodně nějakou dobu sám. A také opustit spoustu starých věcí. A spoustu jich změnit. Bylo to silné volání. II. Příprava Před Vision questem si každý připraví 4x101 posvátných váčků - vychází to z jisté tradice - do kterých se symbolicky vloží např. motlitební tabák. Do každého balíčku vložíš přání, motlibu, cokoliv, co má z tvého života odejít, přijít, čím jsi a chceš být… Bylo to tak silné, cítil jsem napojení, záři, světlo jako málo kdy předtím. Mj. jsem přitom vyladil i výborný postup "PŘÁNÍ SI" a "MANIFESTACE", který na KvanTře zažijeme. Poslední 405 váček reprezentuje VLASTNÍ JÁ. Energie, záře ve mě, ve šmůře těch balíčků byla tak silná, že jsem si říkal, že nebudu ani žádný vision quest potřebovat. III. Očista Vision quest vedl...