Jan Rak

Jan Rak

Prof. Jan Rak je jaderný a kvantový fyzik, profesor na finské univerzitě ve Jyvaskyle, mnohaletý pracovník na projektech na největším urychlovači částic na světě ve švýcarském CERNu. V letech 1989-1992 pracoval v Ústavu Jaderného Výzkumu v Dubně u Moskvy. Ve švýcarském PSI Villigen vypracoval dizertační práci, kterou obhájil v roce 1991 a získal titul CSc. V témže roce dostal nabídku z Max Plank Institutu v německém Heidelbergu, kde začal pracovat pro CERN. V roce 2000 přišla nabídka z Brookhaven National Laboratory v New Yorku v USA, kde pracoval na novém urychlovači RHIC a experimentu PHENIX. O pět let později získal pozici na Univerzitě Jyvaskyla ve Finsku jako Project Leader cernského experimentu ALICE. Zde získal i profesuru. Je autorem a spoluautorem více než 400 článků. Hlavním předmětem výzkumu profesora Jana Raka je teorie relativistického kvantového pole shrnutá v knize, kterou napsal se svým americkým kolegou M. Tannebaumem „High-pT Physics in the Heavy Ion Era“ (Cambridge University Press, 2013). V současné době je vedoucím projektu finské účasti na experimentu ALICE na Large Hadron Collider v CERNu. Od doby, kdy se na univerzitě seznámil se základy kvantové fyziky, je fascinován světem obskurního a kontraintuitivního chování subatomárních částic a našel mnoho zajímavých souvislostí mezi kvantovou fyzikou a světem spirituality. (zdroj: Awashop,cz)

Profesor Jan Rak často pořádá v ČR velmi zajímavé přednášky a besedy, kde velmi zajímavou, pochopitelnou formou s moudrostí i humorem předává své poznatky široké veřejnosti.

Pátek 20. 8. od 20:00

Umění žít a kvantová fyzika v podání prof. Jana Raka a Ing. Tomáše Michala

Sobota 21. 8. od 20:00

Ontologie 42
Budeme se bavit o podstatě bytí. Co je to existence? Co je podstata vědomí? Co je Bůh? Jak vznikl? Co je a jak vznikl vesmír? Život a smrt. A jak to vše souvisí s moudrostí učenců, mystiků, teologů a moderní vědou?