Aktivní tvorba reality, kvantování, plnění přání

Zákony Matrixu a překonání jeho hranic

Co tě čeká?

 • Prožitkový kurz, kde odhalíme tajemství Aktivní tvorby reality na mnoha úrovních: od té nejzákladnější až po ty, které se dotýkají podstaty našich životů.
 • Byli jsme formování tak, abychom věřili, že vnější svět je skutečnější, než vnitřní svět. Kvantová fyzika naopak dokazuje, že to, co se děje uvnitř nás, utváří naši vnější realitu.
 • Přiblížíme si jednotlivé techniky, metody a způsoby aktivní tvorby reality a kvantování. Pustíme se až k hranicím „Matrixu“ a možná i dál, za hranice struktury naší mysli a omezení, které nám často neumožňují využít tvůrčí schopnosti, které přirozeně máme a nad nimiž často sami můžeme žasnout.
 • Naučíme se a procvičíme techniky vědomé tvorby reality, které nám umožní změnit život ve všech oblastech:
  • Silvova metoda – jednoduchá základní technika, skvělá pro uklidnění, naladění, léčení běžných nemocí a uchopení základních principů tvorby reality.
  • Kvantrická dynamika – vstupní brána k vnitřnímu bohatství, která nás učí, jak nebýt v rezistenci s tím, co život přirozeně nabízí. Jak si neblokovat jeho dary.
  • Základy kvantování – záměrné tvoření reality v kvantovém poli. Často opomíjená, ale zásadní souvislost mezi naším vědomím, schopností vnímat skutečnost a jejím spolutvořením.
  • Základní kompas v nás aneb Brána ke štěstí – nejdelší cesta v životě bývá ta mezi myslí a srdcem. Tato technika nám umožní rozpoznat, které tužby vychází z naší podstaty a které jsou iluzorním světem mysli. V praktickém životě nám pomáhá jít s proudem našeho vlastního štěstí a ne proti němu.
  • Jak si správně přát – metoda, která je funkční, velmi účinná a současně zcela jasná a zvládne ji každý. Na poměr účinnost ku náročnosti je jedna z nejlepších.
  • Pocitová kvantová vlna aneb jak „mluvit“ stejným jazykem, jako „Matrix“.
  • Aktivní vs. plynoucí tvorba reality. Dvě různé věci, nebo v důsledku to samé?
   • Metody vyšší KvanTrické dynamiky – jeden z nejfunkčnějších postupů aktivní tvorby reality.
   • Naše  „svobodná vůle“ – poodhalíme roušku tajemství, co skutečně můžeme v životě změnit, kam až sahají hranice Matrixu a … … co nás čeká za jeho branou. Tento přístup zařazuji do plynoucí tvorby reality: přijímání – plynutí v proudu života.
  • Energetické léčení (na úrovni fyzické, emoční i mentální):
   •  Základní energetické léčení.
   •  Strukturované energetické léčení.
   •  Vědomé energetické léčení.
  • Odevzdání se. Dávné umění probuzených lidí. Bytí. Život JE láskyplný a krásný.
 • Tvoje vědomí ovlivňuje Tvoji budoucnost. Začni žít život jaký chceš. Všechno je možné!

Datum a místo konání

Datum konání bude upřesněno

Vzhledem k současné situaci jsme nuceni kurz přeložit, termín zveřejníme hned, jak to bude možné. Děkujeme za pochopení

Místo konání bude upřesněno
(Brno)

Cena: 1170 Kč
Cena na místě: 1470 Kč

Lektoři

Tomáš Michal
Zakladatel a lektor kurzů KvanTry – Umění vědomého bytí
https://www.umenivedomehobyti.cz

 • Již dlouhé roky používám a aktivně zkoumám mnoho přístupů a forem kvantování, způsobů, jak si správně přát, tvorby reality etc. Ihned zpočátku jsem měl to štěstí a skrze tyto techniky prožil hotové zázraky.
 • Nyní jsem si uvědomil, že jsem vlastně nikdy tento velký soubor fungujících technik, metod a přístupů nepředával v jednom uceleném kurzu, kde bychom je měli přehledně jednu po druhé, od té nejjednodušší až po hlubší a pokročilé. Tento kurz nám toto fascinující dobrodružství umožní prožít.
 • Kurz je poměrně intenzivní, naučíme se skutečně hodně užitečného a současně postup kurzu je tak samozřejmý a přirozený, že se to naučí každý.

Přihláška


Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů