Moc a síla vědomí vs. Struktura mysli a Matrixu

Pestrost a plnost Života

Co tě čeká?

Jednodenní kurz s Helenou a Tomášem

Jak v současné situaci skutečně prožívat život s veškerou jeho plností a pestrostí, a nejen mechanicky fungovat ve struktuře Matrixu?

Během kurzu budeš mít možnost spojit se se sebous Pravdou, světlem přenádherným, se kterým ti Tvůj potenciál dovolí být propojen. Strachy, stíny temnější i  jemnější, které od světla dalšího Tě oddělují, budeš mít možnost uvidět a rozpustit.

Rozpustíš další a další jemné pochybnosti, až odevzdání světlu, vyššímu vedení, můžeš na velmi pěkné úrovni prožít. Na úrovni, kdy zjistíš, že myšlenky již třeba nejsou, protože od proudu věčného bezpečí, krásné lásky k sobě a ke všemu, chuti kráčet s tímto štěstím a radostí životem, by tě jen oddělovaly.

Aby sis uměl představit rozměr toho bezpečí, vědomí Pravdy, jistoty, klidu, lásky, světla a pokoje, tak věz a ujišťuji Tě, že uvidíš současnou situaci s nadhledem a začneš cítit obrovský soucit k lidem, kteří jsou tak zbytečně utopeni v temnotě své mysli.

Zažiješ dosud nepoznanou cestu do Bytí a přítomnosti.

Tajemství onoho „Jediné, co musíš v životě udělat, je nechat ho, aby se děl“ je cestou a cílem tohoto kurzu. Nemůžu Ti zaručit, že tam dojdeš. Ale můžu Ti zaručit, že i cesta je nádherná a pokud prožiješ jen střípky toho, co jsem tu popsal, blahopřeji. Mně to trvalo dlouho, šel jsem cestou klikatou a tyto „střípky“ mohou patřit k nejkrásnějším okamžikům Tvého života.

Cestu, kterou jsem prošel, abych je poznal, jsem s Helenkou pro Tebe připravil tak, abys nemusel otevírat stovky dveří, jako já, které naplňovaly můj život, ale abys otevřel jen jedny, které vedou k výše popsanému. Dál po cestě za nimi budeš kráčet sám. A my uděláme všechno pro to, abys mohl jít správným směrem.

Datum a místo konání

Datum konání bude upřesněno

Místo konání bude upřesněno (Praha)

Cena: 1170 Kč
Cena na místě: 1470 Kč

Lektoři

Helena Houdková

Mé jméno je Helena Houdková,

k zabývání se sebou mě přivedla silná potřeba pochopení příčiny a následku, tedy co se se mnou děje a proč, už v roce 2001.

Inspiraci, jako možnost vědomého prožívání všeho co přijde, jako způsob řešení, to bych ráda nabídla v našem setkání.

Je založena na prožívání zkušeností nejen v tomto životě. Aplikovala jsem ji sama na sobě, rozvíjela a expandovala do dnešního vnímání nejen jako pochopení příčiny a následku, nejen jako pochopení souvislostí, ale zejména do propojení duchovního a fyzického života, tedy Žití v Přítomnosti.

Inspiruji lidské bytosti k praktickému využívání těchto mých poznatků, zkušeností, prožitého, jež se prolínají právě skrze praktický život a umožňují uvědomovat si, čím jsme a jak toto poznání můžeme praktikovat ve fyzickém životě Vědomě, v Lásce.

Tomáš Michal – Vědomé bytí
Zakladatel a lektor kurzů KvanTry – Umění vědomého bytí

– mým darem je propojovat různá učení a tvořit techniky, které pomáhají lidem žít šťastný, svobodný a vědomý život… život v souladu s přáním jejich duše.

https://www.umenivedomehobyti.cz

Přihláška


Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů