Umění vědomého bytí ve vašem životě.

Umění vědomého bytí
je velmi účinná cesta osobního rozvoje, díky kterému poznáte sami sebe a váš vztah mezi myslí a fyzickým světem, který je velmi úzce propojený.

Probudíte se  sami v sebe, protože jenom vy určujete, co budete žít. 

Jednoduše řešeno… je to prožitek, na který nezapomenete.
A tím to teprve začíná!

Dostanete do svých rukou soubor technik a zažijete pocity a momenty,  které třeba ještě nikdy ne.
Dodají vám odvahu, sílu, sebevědomí, pocity sebelásky.

Co je to vědomý život?

Začnete se rozhodovat na základě sebe.
Budete vnímat, co je pro vás to aktuálně správně.
Přestanete být otrokem vlastního ega a programů, které vás omezují.
Život bude prostě jednodušší, barevnější a tvořivější.

Jaký bude váš život po kurzu?

Najdete cestu k sobě.
Do svého středu, pravého já. Do vnitřního sebe-vědomí

Dokážete odhalit, vyřešit a rozpustit strachy, úzkosti, traumata a hluboké emoční bloky, které vám brání prožívat radostný a svobodný život. Jednoduše, rychle a efektivně. Jednou provždy.

Uvědomíte si sílu vašich myšlenek a najdete vlastní způsob, jak s nimi pracovat.
Jak se zaměřit na to, co ve svém životě chcete.
Naučíte se koncentrovat mysl tak, abyste dokázali vykouzlit úsměv v duši i na tváři během každodenních situací a starostí.

 

 

Ukážeme si, že kvantová meditace není nic složitého a zvládne ji každý.
Během pár minut změníte trápení v radost.

Začnete používat naučené principy a techniky ve svůj prospěch, tak, aby váš život byl kvalitní a takový, jaký si přejete.

Pomocí uvědomění a síly našich myšlenek spojené s teoretickými tantrickými principy se naučíme získat přístup k veškerému našemu osobnímu potenciálu, a tím začít vědomě tvořit náš život.

Těžko se vysvětluje prožitek srdce pomocí slov.
Seminář je čistě praktický a zážitkový, na povídání není moc čas.
Naším cílem je, aby každý účastník si odnesl to, pro co si přišel a tím pokračovala jeho vnitřní cesta.

Žádné předchozí znalosti nejsou potřeba.

Začneš vědomě žít!

Poznáš sám sebe. Své srdce, svůj střed.

Během semináře prožíváme řadu cvičení, které nás vedou do kontaktu s naší vlastní podstatou. Objevíš sílu svého srdce.
Potkáš se s vyšším vědomím, kde vše, co tvá mysl nechápe a čemu se brání, je najednou tak snadné a použitelné pro náš každodenní život.

Naučíš se řadu technik, které navýší tvojí energii. Zklidníš svojí mysl. Začneš konečně tvořit!

Dostaneš do rukou mocné nástroje, které navýší tvojí životní energii.  Zklidníš svojí mysl, která bude najednou vyrovnanější a získáš tak přístup k vyšším hladinám vědomí. Naučíš se tvořit svůj život.

 

Začneš vnímat vibrace a energii kolem sebe.

Umění vědomého bytí  tě  naučí pracovat v kvantovém poli s pokorou.
V souladu s tvým  vnitřním vedením. V souladu s tvým životním příběhem a “posvátným snem naší duše”.
 

Bude tě provázet tvá intuice.

Probudíš v sobě naplno schopnost intuice a nacítění.

Tvá mysl bude koncentrovaná a vyrovnaná.

Naučís se díky řadě technik koncentrovat  svojí mysl, což vede ji k vyrovnanosti. Dokonale vyrovnaná mysl je bránou k osvobození od negativních pocitů.

Naučíš se odstranit své nepříjemné pocity, úzkosti i strach.

Osvojíš si techniky, díky kterým rychle zatočíš se svými mentálními bloky. Strach, úzkosti i nepříjemné pocity jsou formou energie, kterou se naučíš transformovat.

Kvantový přístup a tantrický potenciál = mnohonásobný účinek!

Tento bod je velmi důležitý.  Využití kvantové metody zrychluje efekt. Prohlubuje záměr, který si v životě stanovíme. A pomocí tantrických principů zvýšíme vnímání, energetický potenciál.  Navzájem tak obě učení násobí svůj potenciál možností. Dochází tak k multiplikaci výsledného účinku! 

Zažiješ nevšední věci. Pro vědomé štěstí. Všedního dne.

Vnitřní léčení.

Poznáš uvolnění a hluboký vnitřní klid – velmi příjemný stav, kdy je člověk v kontaktu sám se sebou, uvědomuje si svoji hodnotu = vědomí sebehodnoty.

Tento stav, který např. Dr. Kinslow nazývá čisté uvědomění, je sám o sobě velmi zdravý stav a je léčivý. Podobné stavy člověk zažívá i na kurzech Vippassana.

V  tomto stavu pracujeme vědomě.

S kolegy asistenty přímo pracujeme s účastníky – provádíme na vyžádání léčení nemocí či mentálních emočních bloků, chcete-li omezujících návyků, či vzorců chování.

Učíme účastníky v praxi nejefektivnější metody léčení.
Těchto metod je skutečně velká škála, včetně rekonektivního širokospektrálního léčení, energetického léčení a hlavně také vědomého léčení, kdy klienty učíme vědomému postupu sebeléčení. Provázíme klienta, aby se kontaktoval s podstatou své nemoci či mentálního problému, pochopil, jaký to má význam v jeho životě a skrze toto vědomé pochopení dochází takřka k okamžitému léčení problému.

Nejsme jen tělo a mysl. Jsme Vědomím.

Vědecké výzkumy dokládají, že 98% času se nacházíme ve stavu, kdy se ztotožňujeme s naší myslí, a mysl se stává naším pánem.

Na semináři prožíváme ten stav, kdy jsme pozorovatelé naší mysli.
Jsme pány naší mysli. A moudří lidé říkají, že původně to tak bylo: mysl byla nástrojem vědomí a byla použita tehdy, když to bylo potřeba: na plánování atd. Teď dochází k silnému ztotožnění s naší myslí, která nás často ovládá, a jsme zajatci jejích vzorců.

Nejsme jen tělo a mysl. Jsme Vědomím.

Pokud udržíme mysl v klidu a kontakt s láskou a teplem v srdci při zdolávání překážek, jakou je energetické ohýbání kovů, měnění chuti nápojů, sahání do ohně, při přechodu uhlíků nebo střepů, pak snadněji překonáme jakoukoliv jinou životní překážku, jako výpověď v práci, rozchod partnerů, bouračku… Odměnou je nám velká radost, jak jsme situaci zvládli.

Ať se nám v životě děje cokoliv nepříjemného, např. hádka, šéf v práci se na nás oboří, nebo např. bouračka, my jsme schopni nezaujatě tyto události pozorovat a sami se svobodně vědomě rozhodovat, jak na ně budeme či nebudeme reagovat. Mimochodem tento zmíněný princip je v souladu s Buddhovým učením Dhamma, prostřednictvím metody Vipassana, o jejíž účinnosti nepochybuji. Buddhu samotného dovedla ve 35 letech k úplnému osvobození… (od omezujících vzorců jeho mysli.)

Stav hojnosti, láskyplnosti, sebevědomí.

Dalším efektem je přirozeně vyplývající stav příjemné blaženosti, hojnosti, láskyplnosti a sebevědomí. Zesílený výrazně tím, že se tak děje v naladěném kolektivu. Sám o sobě je opět velmi léčivý a naplňující. Učíme se také techniku, jak tento stav, energii tohoto stavu uložit a vyvolat ji kdykoliv později (alespoň částečný efekt, podle momentálního rozpoložení člověka.)
 

Vědomé partnerské a mezilidské vztahy.

Naši účastníci říkají, že seminář pro ně byl přínosný v oblasti partnerských a mezilidských vztahu.

Umění vědomého bytí se věnuje fenoménu  mezilidských a partnerských vztahů.

Vychází to z toho, že jednou z podstat původní tantry je samozřejmě mezilidský, či chcete-li partnerský vztah.

Dualita. Muž a žena, tanec protikladů. To je velmi důležité: skrze partnera se v podstatě dostáváme k jednotě. K lásce. To je podstata, proč si hledáme partnera.

Byli jsme vyčleněni z Jednoty a jsme tu v dualitě jako muž a žena a skrze partnerství se také k jednotě můžeme dostat.

Pokud budete chtít, můžeme začít pracovat se svojí vlastní a vnitřní sexuální energií.


Cesta srdce, vědomá zodpovědnost a pokora.

Umění vědomého bytí také jak ukazuje, jak je důležité srdce, pokora a zodpovědnost.

Učíme se, aby vše, co si bude vědomě přát, bylo v souladu s přáním našeho srdce.
V hluboké pokoře a zodpovědnosti. Nedílnou součástí vědomého konání je i zodpovědnost nad našimi činy.

Duchovní a vědecké základy.

Dalším významným aspektem semináře je spolupráce s odborníky a vědci kvantové fyziky. Zajímalo mě vědecké vysvětlení jevů, které na KvanTře  prožíváme, a proto jsem navázal kontakt s kvantovými fyziky. Společně se snažíme najít propojení a vysvětlení jevů, které zažíváme na semináři.  Je to dlouhá a dobrodružná cesta, podobná odkrývání tajuplné mozaiky. S tím, na co jsme společně přišli, vás na semináři také seznámím.

Umění vědomého bytí je opravdu pro každého.

Umění vědomého bytí je pro každého. Bez vyjímky.
Tady to může vypadat složitě, jak je to popisováno, ale skutečnost je jednoduchá.
I když na kurz přijde naprosto běžný člověk, racionální, který nevěří, nemá žádnou předchozí zkušenost, odnese si ze semináře pro běžný život velmi užitečné věci.
Co víc, na semináři dokonce absolventi říkají oblíbený fakt 🙂
„Na našich kurzech není umění energii cítit.
Na našich kurzech je umění energii necítit.“

Vědomý umělec

Klademe důraz na individuální přístup, proto má každý účastník přimo pracovat semnou nebo s asistenty, aby se stal po kurzu vědomým umělcem svého života.

Celý seminář je zaměřen tak, aby měl co největší efekt pro každodenní život. Pro vědomý život.  Pro náš vědomý šťastný život. Po kurzu jste více  sebevědomí, nepodléháte stresu, jste v životě svobodnější.

Uvolnění, více ve vnitřním klidu, v kontaktu sami se sebou.
Váš intimního život zažije velkou transformaci.